ONZE WERKWIJZE

Uw (ver)bouwplannen in 8 stappen

1. Een goed gesprek met de bouwheer

Om tot een geslaagd ontwerp te komen starten we met een intakegesprek met de bouwheer. Zaken zoals budget, stijl, constructieve elementen, ergonomie, ... komen daarbij aan bod.

2. Opmeting van de bestaande toestand

Een correct opmetingsplan van de ruimte is de basis van de voorontwerpfase. Nadien worden deze schetsen digitaal uitgetekend.

3. Voorontwerp

We maken een presentatie met 2D plannen, aangevuld met 3D-visualisaties. De voorontwerpfase is de grootste fase in het project. Indien gewenst wordt ook een eerste raming van het project opgemaakt. We maken een schatting van het budget dat nodig zal zijn om het project uit te voeren. Zo weet de bouwheer waar hij/zij aan toe is.

4. Goedkeuring definitief ontwerp

Na goedkeuring van het ontwerp worden, indien nodig, detailtekeningen opgemaakt. Er wordt een meetstaat opgemaakt en prijsoffertes aangevraagd bij aannemers.

5. Materiaal- en kleurkeuze

Het juiste materiaal/kleur voor de juiste toepassing is zeer belangrijk. Een verkeerd gekozen materiaal/kleur doet afbreuk aan het ontwerp. We vinden het belangrijk om de bouwheer hierin te adviseren.

6. Opstelling planning

We hebben een team aannemers waarop we kunnen rekenen wanneer de planning opgemaakt is. We stemmen de werken zo goed mogelijk op elkaar af, zodat de uitvoering vlot verloopt.

7. Uitvoering van de werken

Ook voor de uitvoering kan u bij ons terecht. We volgen de werken van A-Z op, coördineren en laten uitvoeren door onze vaste medewerkers.

8. Oplevering

Na de werken is het tijd om te genieten van uw vernieuwde interieur.

Back to top