EPC: Energie Prestatie Certificaat

Wilt u een woning VERKOPEN of VERHUREN, dan kunt u bij ons terecht voor het afleveren van het ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT.

Sedert 4 januari 2009 is bij de verkoop of de verhuur van woningen en andere gebouwen de eigenaar verplicht een energieprestatiecertificaat voor te leggen aan de koper of de huurder van het eigendom. Dit certificaat dient steeds opgemaakt te worden door een erkend energiedeskundige.

Potentie?le kopers of huurders zullen op deze manier weten of ze al dan niet een woning kopen of huren met een gunstig energielabel en welke energiefactuur ze in de toekomst kunnen verwachten.

Het energieprestatiecertificaat is het resultaat van een analyse van de isolatie en de installatie voor verwarming en productie van sanitair warm water. Er wordt een kerngetal berekend dat uitdrukt hoeveel energie er wordt verbruikt per vierkante meter gebruiksoppervlakte (kwh/m2).

Op de website van het VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP wordt de procedure kort toegelicht.

Op het certificaat worden er ook energiebesparende maatregelen voorgesteld. Wanneer de koper deze wenst uit te voeren kunnen er energiepremies verkregen worden. Meer inlichtingen zijn te verkrijgen op www.energiesparen.be en/of www.premiezoeker.be.

Om de kostprijs te laten berekenen neemt u best even contact met ons op.

Back to top